Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

Muzium Zoologi UKM

List of specimen
No. SPID Category D/M/Y Type Profile Country Image
201 UKMMZ 5312 Wet 24-v-1982  
Hipposideros larvatus
Malaysia 0
202 UKMMZ 5311 Wet 24-v-1982  
Hipposideros larvatus
Malaysia 0
203 UKMMZ 5310 Wet 8-vii-2006  
Hipposideros larvatus
Malaysia 0
204 UKMMZ 5309 Wet 8-vii-2006  
Hipposideros larvatus
Malaysia 0
205 UKMMZ 5308 Wet 8-vii-2006  
Hipposideros larvatus
Malaysia 0
206 UKMMZ 5307 Wet 8-vii-2006  
Hipposideros larvatus
Malaysia 0
207 UKMMZ 5306 Wet 26-ix-1982  
Hipposideros larvatus
Malaysia 0
208 UKMMZ 5305 Wet 26-ix-1982  
Hipposideros larvatus
Malaysia 0
209 UKMMZ 5304 Wet 26-ix-1982  
Hipposideros larvatus
Malaysia 0
210 UKMMZ 5303 Wet 26-ix-1982  
Hipposideros larvatus
Malaysia 0
211 UKMMZ 5302 Wet 26-ix-1982  
Hipposideros larvatus
Malaysia 0
212 UKMMZ 5301 Wet 26-ix-1982  
Hipposideros larvatus
Malaysia 0
213 UKMMZ 5300 Wet 26-ix-1982  
Hipposideros larvatus
Malaysia 0
214 UKMMZ 5353 Wet 3-xi-1982  
Hipposideros lekaguli
Malaysia 0
215 UKMMZ 5299 Wet 26-ix-1982  
Hipposideros larvatus
Malaysia 0
216 UKMMZ 5298 Wet 26-ix-1982  
Hipposideros larvatus
Malaysia 0
217 UKMMZ 5297 Wet 26-ix-1982  
Hipposideros larvatus
Malaysia 0
218 UKMMZ 5296 Wet 26-ix-1982  
Hipposideros larvatus
Malaysia 0
219 UKMMZ 5295 Wet 26-ix-1982  
Hipposideros larvatus
Malaysia 0
220 UKMMZ 5294 Wet 22-ix-1982  
Hipposideros larvatus
Malaysia 0
221 UKMMZ 5352 Wet 9-xi-1982  
Hipposideros lekaguli
Malaysia 0
222 UKMMZ 5293 Wet 22-ix-1982  
Hipposideros larvatus
Malaysia 0
223 UKMMZ 5292 Wet 22-ix-1982  
Hipposideros larvatus
Malaysia 0
224 UKMMZ 5291 Wet 22-ix-1982  
Hipposideros larvatus
Malaysia 0
225 UKMMZ 5290 Wet 22-ix-1982  
Hipposideros larvatus
Malaysia 0
226 UKMMZ 5289 Wet 22-ix-1982  
Hipposideros larvatus
Malaysia 0
227 UKMMZ 5288 Wet 22-ix-1982  
Hipposideros larvatus
Malaysia 0
228 UKMMZ 5287 Wet 21-ix-1982  
Hipposideros larvatus
Malaysia 0
229 UKMMZ 5351 Wet 6-iv-2005  
Hipposideros lekaguli
Malaysia 0
230 UKMMZ 5286 Wet 21-ix-1982  
Hipposideros larvatus
Malaysia 0
231 UKMMZ 5350 Wet 6-iv-2005  
Hipposideros lekaguli
Malaysia 0
232 UKMMZ 5285 Wet 21-ix-1982  
Hipposideros larvatus
Malaysia 0
233 UKMMZ 5284 Wet 21-ix-1982  
Hipposideros larvatus
Malaysia 0
234 UKMMZ 5283 Wet 21-ix-1982  
Hipposideros larvatus
Malaysia 0
235 UKMMZ 5282 Wet 21-ix-1982  
Hipposideros larvatus
Malaysia 0
236 UKMMZ 5281 Wet 21-ix-1982  
Hipposideros larvatus
Malaysia 0
237 UKMMZ 5280 Wet 21-ix-1982  
Hipposideros larvatus
Malaysia 0
238 UKMMZ 5279 Wet 21-ix-1982  
Hipposideros larvatus
Malaysia 0
239 UKMMZ 5278 Wet 21-ix-1982  
Hipposideros larvatus
Malaysia 0
240 UKMMZ 5277 Wet 21-ix-1982  
Hipposideros larvatus
Malaysia 0
241 UKMMZ 5276 Wet 21-ix-1982  
Hipposideros larvatus
Malaysia 0
242 UKMMZ 5275 Wet 21-ix-1982  
Hipposideros larvatus
Malaysia 0
243 UKMMZ 5274 Wet 21-ix-1982  
Hipposideros larvatus
Malaysia 0
244 UKMMZ 5273 Wet 21-ix-1982  
Hipposideros larvatus
Malaysia 0
245 UKMMZ 5272 Wet 21-ix-1982  
Hipposideros larvatus
Malaysia 0
246 UKMMZ 5271 Wet 21-ix-1982  
Hipposideros larvatus
Malaysia 0
247 UKMMZ 5270 Wet 21-ix-1982  
Hipposideros larvatus
Malaysia 0
248 UKMMZ 5269 Wet 9-viii-1982  
Hipposideros larvatus
Malaysia 0
249 UKMMZ 5268 Wet 9-viii-1982  
Hipposideros larvatus
Malaysia 0
250 UKMMZ 5267 Wet 9-viii-1982  
Hipposideros larvatus
Malaysia 0
251 UKMMZ 5266 Wet 9-viii-1982  
Hipposideros larvatus
Malaysia 0
252 UKMMZ 5265 Wet 8-ix-1982  
Hipposideros larvatus
Malaysia 0
253 UKMMZ 5264 Wet 8-ix-1982  
Hipposideros larvatus
Malaysia 0
254 UKMMZ 5263 Wet 8-ix-1982  
Hipposideros larvatus
Malaysia 0
255 UKMMZ 5262 Wet 8-ix-1982  
Hipposideros larvatus
Malaysia 0
256 UKMMZ 5261 Wet 8-ix-1982  
Hipposideros larvatus
Malaysia 0
257 UKMMZ 5191 Wet 13-iii-1991  
Hipposideros diadema
Malaysia 0
258 UKMMZ 5190 Wet 27-viii-1982  
Hipposideros diadema
Malaysia 0
259 UKMMZ 5189 Wet 24-ix-2011  
Hipposideros diadema
Malaysia 0
260 UKMMZ 5188 Wet 22-x-2010  
Hipposideros diadema
Malaysia 0
261 UKMMZ 5187 Wet 24-ix-2011  
Hipposideros diadema
Malaysia 0
262 UKMMZ 5186 Wet 24-ix-2011  
Hipposideros diadema
Malaysia 0
263 UKMMZ 5185 Wet 23-ii-2007  
Hipposideros diadema
Malaysia 0
264 UKMMZ 5184 Wet 19-vii-2009  
Hipposideros diadema
Malaysia 0
265 UKMMZ 5183 Wet 24-ix-2011  
Hipposideros diadema
Malaysia 0
266 UKMMZ 5177 Wet 11-vii-2009  
Hipposideros diadema
Malaysia 0
267 UKMMZ 5182 Wet 12-v-2010  
Hipposideros diadema
Malaysia 0
268 UKMMZ 5181 Wet 19-vii-2009  
Hipposideros diadema
Malaysia 0
269 UKMMZ 5180 Wet 19-vii-2009  
Hipposideros diadema
Malaysia 0
270 UKMMZ 5179 Wet 11-vii-2009  
Hipposideros diadema
Malaysia 0
271 UKMMZ 5260 Wet 8-ix-1982  
Hipposideros larvatus
Malaysia 0
272 UKMMZ 5259 Wet 4-v-1982  
Hipposideros larvatus
Malaysia 0
273 UKMMZ 5178 Wet 19-vii-2009  
Hipposideros diadema
Malaysia 0
274 UKMMZ 5258 Wet 24-v-1992  
Hipposideros larvatus
Malaysia 0
275 UKMMZ 5176 Wet 31-iii-2008  
Hipposideros diadema
Malaysia 0
276 UKMMZ 5257 Wet 24-v-1992  
Hipposideros larvatus
Malaysia 0
277 UKMMZ 5256 Wet 24-v-1992  
Hipposideros larvatus
Malaysia 0
278 UKMMZ 5255 Wet 24-v-1992  
Hipposideros larvatus
Malaysia 0
279 UKMMZ 5254 Wet 24-v-1992  
Hipposideros larvatus
Malaysia 0
280 UKMMZ 5253 Wet 24-v-1992  
Hipposideros larvatus
Malaysia 0
281 UKMMZ 5252 Wet 24-v-1992  
Hipposideros larvatus
Malaysia 0
282 UKMMZ 5251 Wet 24-v-1992  
Hipposideros larvatus
Malaysia 0
283 UKMMZ 5250 Wet 24-v-1992  
Hipposideros larvatus
Malaysia 0
284 UKMMZ 5249 Wet 24-v-1992  
Hipposideros larvatus
Malaysia 0
285 UKMMZ 5248 Wet 24-v-1982  
Hipposideros larvatus
Malaysia 0
286 UKMMZ 5247 Wet 24-v-1982  
Hipposideros larvatus
Malaysia 0
287 UKMMZ 5246 Wet 24-v-1982  
Hipposideros larvatus
Malaysia 0
288 UKMMZ 5175 Wet  
Hipposideros diadema
N/A 0
289 UKMMZ 5174 Wet  
Hipposideros diadema
N/A 0
290 UKMMZ 5173 Wet  
Hipposideros diadema
N/A 0
291 UKMMZ 5172 Wet  
Hipposideros diadema
N/A 0
292 UKMMZ 5171 Wet  
Hipposideros diadema
N/A 0
293 UKMMZ 5170 Wet 1-iv-2008  
Hipposideros diadema
Malaysia 0
294 UKMMZ 5169 Wet 1-iv-2008  
Hipposideros diadema
Malaysia 0
295 UKMMZ 5245 Wet  
Hipposideros larvatus
Malaysia 0
296 UKMMZ 5244 Wet 27-viii-1982  
Hipposideros larvatus
Malaysia 0
297 UKMMZ 5243 Wet 27-viii-1982  
Hipposideros larvatus
Malaysia 0
298 UKMMZ 5168 Wet 6-xi-1982  
Hipposideros diadema
Malaysia 0
299 UKMMZ 5167 Wet 6-xi-1982  
Hipposideros diadema
Malaysia 0
300 UKMMZ 5242 Wet 8-ix-1982  
Hipposideros larvatus
Malaysia 0
Muzium Zoologi, Unit Muzium dan Sejarah Alam, Fakulti Sains dan Teknologi, Universiti Kebangsaan Malaysia