Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

Muzium Zoologi UKM

List of specimen
No. SPID Category D/M/Y Type Profile Country Image
2901 UKMMZ 1935 Wet 17-vii-2004 Syntype
Ansonia leptopus
Malaysia 0
2902 UKMMZ 1934 Wet 17-vii-2004 Syntype
Ansonia leptopus
Malaysia 0
2903 UKMMZ 1933 Wet 16-vii-2004 Syntype
Ansonia leptopus
Malaysia 0
2904 UKMMZ 1932 Wet Syntype
Amolops larutensis
Malaysia 0
2905 UKMMZ 1931 Wet Syntype
Amolops larutensis
Malaysia 0
2906 UKMMZ 1930 Wet Syntype
Amolops larutensis
Malaysia 0
2907 UKMMZ 1929 Wet Syntype
Amolops larutensis
Malaysia 0
2908 UKMMZ 1928 Wet Syntype
Amolops larutensis
Malaysia 0
2909 UKMMZ 1927 Wet Syntype
Amolops larutensis
Malaysia 0
2910 UKMMZ 1619 Wet 30-ix-1986  
Glyptothorax platypogonides
Malaysia 0
2911 UKMMZ 1618 Wet 30-ix-1986  
Glyptothorax platypogonides
Malaysia 0
2912 UKMMZ 1617 Wet 30-ix-1986  
Glyptothorax platypogonides
Malaysia 0
2913 UKMMZ 1926 Wet  
Ansonia hanitschi
Malaysia 0
2914 UKMMZ 1616 Wet 30-ix-1986  
Glyptothorax platypogonides
Malaysia 0
2915 UKMMZ 1925 Wet  
Ansonia hanitschi
Malaysia 0
2916 UKMMZ 1924 Wet  
Ansonia hanitschi
Malaysia 0
2917 UKMMZ 1615 Wet 30-ix-1986  
Glyptothorax platypogonides
Malaysia 0
2918 UKMMZ 1923 Wet Syntype
Ansonia hanitschi
Malaysia 0
2919 UKMMZ 1614 Wet  
Genus   Glyptothorax
N/A 0
2920 UKMMZ 1922 Wet Syntype
Ansonia hanitschi
Malaysia 0
2921 UKMMZ 1613 Wet  
Genus   Glyptothorax
N/A 0
2922 UKMMZ 1921 Wet Syntype
Ansonia endauensis
Malaysia 0
2923 UKMMZ 1612 Wet  
Genus   Glyptothorax
N/A 0
2924 UKMMZ 1611 Wet  
Genus   Glyptothorax
N/A 0
2925 UKMMZ 1920 Wet Syntype
Ansonia endauensis
Malaysia 0
2926 UKMMZ 1610 Wet  
Genus   Glyptothorax
N/A 0
2927 UKMMZ 1609 Wet  
Genus   Glyptothorax
N/A 0
2928 UKMMZ 1919 Wet Syntype
Ansonia endauensis
Malaysia 0
2929 UKMMZ 1608 Wet  
Glyptothorax major
Malaysia 0
2930 UKMMZ 1607 Wet  
Glyptothorax major
N/A 0
2931 UKMMZ 1606 Wet  
Glyptothorax major
N/A 0
2932 UKMMZ 1605 Wet  
Glyptothorax major
N/A 0
2933 UKMMZ 1604 Wet  
Glyptothorax major
N/A 0
2934 UKMMZ 1603 Wet  
Glyptothorax major
N/A 0
2935 UKMMZ 1602 Wet  
Glyptothorax major
N/A 0
2936 UKMMZ 1601 Wet 1-ix-2000  
Glyptothorax major
N/A 0
2937 UKMMZ 1600 Wet 1-ix-2000  
Glyptothorax major
N/A 0
2938 UKMMZ 1599 Wet 1-ix-2000  
Glyptothorax major
N/A 0
2939 UKMMZ 1598 Wet 1-ix-2000  
Glyptothorax major
N/A 0
2940 UKMMZ 1597 Wet 1-ix-2000  
Glyptothorax major
N/A 0
2941 UKMMZ 2308 Wet  
Leptobrachella picta
Malaysia 0
2942 UKMMZ 2307 Wet  
Leptobrachella heteropus
Malaysia 0
2943 UKMMZ 2306 Wet  
Leptobrachella heteropus
Malaysia 0
2944 UKMMZ 2305 Wet  
Leptobrachella heteropus
Malaysia 0
2945 UKMMZ 2304 Wet 25-iv-2003  
Leptobrachella heteropus
Malaysia 0
2946 UKMMZ 2303 Wet 17-vii-2004  
Leptobrachella heteropus
Malaysia 0
2947 UKMMZ 2302 Wet  
Leptobrachella dringi
Malaysia 0
2948 UKMMZ 2301 Wet  
Family   Megophryidae
Malaysia 0
2949 UKMMZ 2300 Wet  
Occidozyga sumatrana
Malaysia 0
2950 UKMMZ 2299 Wet  
Occidozyga sumatrana
Malaysia 0
2951 UKMMZ 2298 Wet  
Occidozyga sumatrana
Malaysia 0
2952 UKMMZ 2297 Wet  
Occidozyga sumatrana
Malaysia 0
2953 UKMMZ 2296 Wet  
Occidozyga sumatrana
Malaysia 0
2954 UKMMZ 2295 Wet  
Occidozyga sumatrana
Malaysia 0
2955 UKMMZ 2294 Wet  
Occidozyga sumatrana
Malaysia 0
2956 UKMMZ 2293 Wet  
Occidozyga sumatrana
Malaysia 0
2957 UKMMZ 2292 Wet  
Occidozyga sumatrana
Malaysia 0
2958 UKMMZ 2291 Wet 29-iv-1986  
Occidozyga laevis
Malaysia 0
2959 UKMMZ 2290 Wet 29-iv-1986  
Occidozyga laevis
Malaysia 0
2960 UKMMZ 2289 Wet 29-iv-1986  
Occidozyga laevis
Malaysia 0
2961 UKMMZ 2288 Wet 29-iv-1986  
Occidozyga laevis
Malaysia 0
2962 UKMMZ 2287 Wet 29-iv-1986  
Occidozyga laevis
Malaysia 0
2963 UKMMZ 2286 Wet 29-iv-1986  
Occidozyga laevis
Malaysia 0
2964 UKMMZ 2285 Wet 29-iv-1986  
Occidozyga laevis
Malaysia 0
2965 UKMMZ 2284 Wet 29-iv-1986  
Occidozyga laevis
Malaysia 0
2966 UKMMZ 2283 Wet 24-iv-1991  
Occidozyga laevis
Malaysia 0
2967 UKMMZ 2282 Wet 12-x-1984  
Occidozyga laevis
Malaysia 0
2968 UKMMZ 2281 Wet 12-x-1984  
Occidozyga laevis
Malaysia 0
2969 UKMMZ 2280 Wet 10-xii-1984  
Occidozyga laevis
Malaysia 0
2970 UKMMZ 2279 Wet  
Occidozyga laevis
Malaysia 0
2971 UKMMZ 2278 Wet  
Occidozyga laevis
Malaysia 0
2972 UKMMZ 2277 Wet  
Occidozyga baluensis
Malaysia 0
2973 UKMMZ 2276 Wet  
Occidozyga baluensis
Malaysia 0
2974 UKMMZ 2275 Wet 20-viii-2004  
Occidozyga baluensis
Malaysia 0
2975 UKMMZ 2274 Wet 20-viii-2004  
Occidozyga baluensis
Malaysia 0
2976 UKMMZ 2273 Wet  
Limnonectes plicatellus
Malaysia 0
2977 UKMMZ 2272 Wet  
Limnonectes plicatellus
Malaysia 0
2978 UKMMZ 2271 Wet  
Limnonectes plicatellus
Malaysia 0
2979 UKMMZ 2270 Wet  
Limnonectes plicatellus
Malaysia 0
2980 UKMMZ 2269 Wet  
Limnonectes plicatellus
Malaysia 0
2981 UKMMZ 2268 Wet  
Limnonectes plicatellus
Malaysia 0
2982 UKMMZ 2267 Wet 10-ix-2000  
Limnonectes plicatellus
Malaysia 0
2983 UKMMZ 2266 Wet 18-vii-2000  
Limnonectes malesianus
Malaysia 0
2984 UKMMZ 2265 Wet 18-vii-2000  
Limnonectes malesianus
Malaysia 0
2985 UKMMZ 2264 Wet 16-iii-1972  
Limnonectes macrodon
Malaysia 0
2986 UKMMZ 2263 Wet 16-iii-1972  
Limnonectes macrodon
Malaysia 0
2987 UKMMZ 2262 Wet 5-v-1975  
Limnonectes macrodon
Malaysia 0
2988 UKMMZ 2261 Wet 15-x-2000  
Limnonectes macrodon
Malaysia 0
2989 UKMMZ 2260 Wet 15-x-2000  
Limnonectes macrodon
Malaysia 0
2990 UKMMZ 2259 Wet 12-i-1989  
Limnonectes macrodon
Malaysia 0
2991 UKMMZ 2258 Wet 12-i-1989  
Limnonectes macrodon
Malaysia 0
2992 UKMMZ 2257 Wet  
Limnonectes macrodon
Malaysia 0
2993 UKMMZ 2256 Wet  
Limnonectes macrodon
Malaysia 0
2994 UKMMZ 2255 Wet  
Limnonectes macrodon
Malaysia 0
2995 UKMMZ 2254 Wet  
Limnonectes macrodon
Malaysia 0
2996 UKMMZ 2253 Wet  
Limnonectes macrodon
Malaysia 0
2997 UKMMZ 2252 Wet  
Limnonectes macrodon
Malaysia 0
2998 UKMMZ 2251 Wet  
Limnonectes macrodon
Malaysia 0
2999 UKMMZ 2250 Wet  
Limnonectes macrodon
Malaysia 0
3000 UKMMZ 1596 Wet 1-ix-2000  
Glyptothorax major
Malaysia 0
Muzium Zoologi, Unit Muzium dan Sejarah Alam, Fakulti Sains dan Teknologi, Universiti Kebangsaan Malaysia