Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

Muzium Zoologi UKM

List of specimen
  • Search by
  • Species : Macroglossus minimus
  • Reset
  • Sort by
  • MSA Latest
No. SPID Category D/M/Y Type Profile Country Image
1 UKMMZ 4626 Wet 24-viii-1990  
Macroglossus minimus
Malaysia 0
2 UKMMZ 4625 Wet 24-viii-1990  
Macroglossus minimus
Malaysia 0
2 record(s) found
Muzium Zoologi, Unit Muzium dan Sejarah Alam, Fakulti Sains dan Teknologi, Universiti Kebangsaan Malaysia