Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

Muzium Zoologi UKM

List of specimen
  • Search by
  • Species : Microhyla fissipes
  • Reset
  • Sort by
  • MSA Latest
No. SPID Category D/M/Y Type Profile Country Image
1 UKMMZ 2445 Wet  
Microhyla fissipes
Malaysia 0
2 UKMMZ 2444 Wet  
Microhyla fissipes
Malaysia 0
3 UKMMZ 2443 Wet  
Microhyla fissipes
Malaysia 0
4 UKMMZ 2442 Wet  
Microhyla fissipes
Malaysia 0
5 UKMMZ 2441 Wet  
Microhyla fissipes
Malaysia 0
6 UKMMZ 2440 Wet  
Microhyla fissipes
Malaysia 0
7 UKMMZ 2439 Wet  
Microhyla fissipes
Malaysia 0
8 UKMMZ 2438 Wet  
Microhyla fissipes
Malaysia 0
9 UKMMZ 2437 Wet  
Microhyla fissipes
Malaysia 0
9 record(s) found
Muzium Zoologi, Unit Muzium dan Sejarah Alam, Fakulti Sains dan Teknologi, Universiti Kebangsaan Malaysia