Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

Muzium Zoologi UKM

List of specimen
  • Search by
  • Species : Microhyla heymonsi
  • Reset
  • Sort by
  • MSA Latest
No. SPID Category D/M/Y Type Profile Country Image
1 UKMMZ 2479 Wet  
Microhyla heymonsi
Malaysia 0
2 UKMMZ 2478 Wet  
Microhyla heymonsi
Malaysia 0
3 UKMMZ 2477 Wet  
Microhyla heymonsi
Malaysia 0
4 UKMMZ 2476 Wet  
Microhyla heymonsi
Malaysia 0
5 UKMMZ 2475 Wet  
Microhyla heymonsi
Malaysia 0
6 UKMMZ 2474 Wet  
Microhyla heymonsi
Malaysia 0
7 UKMMZ 2473 Wet  
Microhyla heymonsi
Malaysia 0
8 UKMMZ 2472 Wet  
Microhyla heymonsi
Malaysia 0
9 UKMMZ 2471 Wet  
Microhyla heymonsi
Malaysia 0
10 UKMMZ 2470 Wet  
Microhyla heymonsi
Malaysia 0
11 UKMMZ 2469 Wet  
Microhyla heymonsi
Malaysia 0
12 UKMMZ 2468 Wet  
Microhyla heymonsi
Malaysia 0
13 UKMMZ 2467 Wet  
Microhyla heymonsi
Malaysia 0
14 UKMMZ 2466 Wet  
Microhyla heymonsi
Malaysia 0
15 UKMMZ 2465 Wet  
Microhyla heymonsi
Malaysia 0
16 UKMMZ 2464 Wet  
Microhyla heymonsi
Malaysia 0
17 UKMMZ 2463 Wet  
Microhyla heymonsi
Malaysia 0
18 UKMMZ 2462 Wet  
Microhyla heymonsi
Malaysia 0
19 UKMMZ 2461 Wet  
Microhyla heymonsi
Malaysia 0
20 UKMMZ 2460 Wet  
Microhyla heymonsi
Malaysia 0
21 UKMMZ 2459 Wet  
Microhyla heymonsi
Malaysia 0
22 UKMMZ 2458 Wet  
Microhyla heymonsi
Malaysia 0
23 UKMMZ 2457 Wet  
Microhyla heymonsi
Malaysia 0
24 UKMMZ 2456 Wet  
Microhyla heymonsi
Malaysia 0
25 UKMMZ 2455 Wet  
Microhyla heymonsi
Malaysia 0
26 UKMMZ 2454 Wet  
Microhyla heymonsi
Malaysia 0
27 UKMMZ 2453 Wet  
Microhyla heymonsi
Malaysia 0
28 UKMMZ 2452 Wet  
Microhyla heymonsi
Malaysia 0
29 UKMMZ 2451 Wet  
Microhyla heymonsi
Malaysia 0
30 UKMMZ 2450 Wet  
Microhyla heymonsi
Malaysia 0
31 UKMMZ 2449 Wet  
Microhyla heymonsi
Malaysia 0
32 UKMMZ 2448 Wet  
Microhyla heymonsi
Malaysia 0
33 UKMMZ 2447 Wet  
Microhyla heymonsi
Malaysia 0
34 UKMMZ 2446 Wet  
Microhyla heymonsi
Malaysia 0
34 record(s) found
Muzium Zoologi, Unit Muzium dan Sejarah Alam, Fakulti Sains dan Teknologi, Universiti Kebangsaan Malaysia