Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

Muzium Zoologi UKM

List of specimen
  • Search by
  • Species : Osteochilus vittatus
  • Reset
  • Sort by
  • MSA Latest
No. SPID Category D/M/Y Type Profile Country Image
1 UKMMZ 583 Wet  
Osteochilus vittatus
N/A 0
2 UKMMZ 582 Wet  
Osteochilus vittatus
N/A 0
3 UKMMZ 581 Wet 22-iii-2004  
Osteochilus vittatus
Malaysia 0
4 UKMMZ 580 Wet 18-i-1972  
Osteochilus vittatus
Malaysia 0
5 UKMMZ 579 Wet 18-i-1972  
Osteochilus vittatus
Malaysia 0
6 UKMMZ 578 Wet 22-iii-2004  
Osteochilus vittatus
Malaysia 0
7 UKMMZ 577 Wet 22-iii-2004  
Osteochilus vittatus
Malaysia 0
8 UKMMZ 576 Wet 26-iii-1983  
Osteochilus vittatus
Malaysia 0
9 UKMMZ 575 Wet 23-x-1972  
Osteochilus vittatus
Malaysia 0
9 record(s) found
Muzium Zoologi, Unit Muzium dan Sejarah Alam, Fakulti Sains dan Teknologi, Universiti Kebangsaan Malaysia